بم پشت بی مثال

بیا بم پشت برعشقت بنازم                                              زتومن نعره ای از دل بسازم

بیا بم پشت که چون تو هیچ کجا نیست                             که سویت من چون بادپایی بتازم

بیا که وصف بی مانندت گویم                                          بیا که هرچه خوبیست در تو جویم

ایا بم پشت که چون تو هیچ کجانیست                             بیا بم پشت که رویت را ببویم

بیا شاعر بزن تکیه به قرآن                                           به عشق تو فدا شد تک به تک جان

زصاحب جان گرفته تاکه نورجان                                   که وقتی بود در زندان کرمان

بریدند وی زبانش از ته حلق                                      که نابود باد الهی دولت ارگ

بشد خاموش چراغی از چراغ شعر                             که نبود از بود از عالم شرق

بشد دستگیر باوی میر بی بگر                                    که داشت او واقعا هیبت ببر

گرفتند میر ما میر دین محمد                                      که نخورده برتنش تا حالا یک گبر

براهیم ما بود زنده که هستی مردی بخشنده      ابراهیم جان تو زنده باشی توهمی جاودان

 که بم پشت را چه گویم که جهان نیز کم دارد    براهیم جان راخدایا کن همیشه زنده ی زنده

رفتن بی رسیدن آخر بی وصال است                  تا قدرش را ندانی شعر تو بی جمال است

بلبل صد ار بگویی شعرت معنا ندارد                   بم پشت به نوبه ی خود جایی بی مثال است

شاعر:نادرآسکانی

باهمکاری:کاظم دررازهی

      تاريخ : 19 آبان 1398برچسب:, | 1:30 | نویسنده : کاظم دررازهی |

مورتی

اگر جوید کسی دربخش  بم پشت                                       که زیبایی شمارد با دست وانگشت

وزان شهری که است حامی به                                         به داده است مورتی دست وسلامی

وزان شهری که اوهست خرما                                         نیاید برای او همی گرما وسرما

آن شهری که هست زیبا                                                 که باید داشته باشد نخل وخرما

بدون مورتی بم پشت را نیست ارزش                                 درون مورتی هم علم است وورزش

خوشا مورتی و رودروانش                                            وزان دیگر درختان جوانش

خوشا مورتی وکوهان بلندش                                          وزان جویباران همچون سمندش

ایا یاران شما بخشنده بودید                                            برای مورتی چرخ دنده بودید

کجا رفتید شما دوستان عزیز                                         بدون شما هست مورتی مریض

وزان شاه درختان زیبا                                                که هستند نخلان دل فریبا

وزان مزرعه های گندم طلایی                                      صدا می آیدمرادجان کجایی؟

شاعر :راشد مرادزهی

باهمکاری :کاظم دررازهیتاريخ : 5 مهر 1398برچسب:, | 1:30 | نویسنده : کاظم دررازهی |

بم پشت

بم پشت ای سرزمین خوبی ها بم پشت ای سرزمین بادها ویادهاقدر تورا می دانیم  وبه بم پشتی بودن خود می بالیم.

 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 5 شهريور 1398برچسب:بم پشت, | 1:18 | نویسنده : کاظم دررازهی |

سکه دوزی

سکه دوزی یکی از هنرهای دستی زنان بلوچ استکه عموماخانواده های بلوچ از آن در تزیین روی رختخواب یازینت گردن شتر در موقع عروسی استفاده میکنندواغلب جهت زینت اتاق نیز به دیوار می آویزند.

هنر سک دوزی در بلوچستان مانند سوزن دوزی دارای سابقه طولانی است وتقریبا در تمامیمناطق روستایی استان رایج می باشد وتولید وعرضه آنجنبه ی محلی دارد واگر دادوستدی دراین خصوص صورت بگیرد بیشتر دربین خود اهالی است .مرغوبیت محصولات به مواد اولیه مرغوب آن بستگی دارد.مهمترین موادی که در ساختمحصولات سکه دوزی شده بکار می رود .عبارتنداز:پارچه هایی که دارای برق وجلا میباشند مانند جرسه ،دکمه،آینه ،پولک،خرمهره وامثال آن.

 

 ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 15 تير 1398برچسب:سکه دوزی, | 1:21 | نویسنده : کاظم دررازهی |
تاريخ : جمعه 12 تير 1398برچسب:سردارا ن بم پشت, | 15:5 | نویسنده : کاظم دررازهی |
 
 


تاريخ : سه شنبه 9 تير 1398برچسب:بم پشت, | 21:40 | نویسنده : کاظم دررازهی |

فروشندگان بنزین در بلوچستان

جوانان و کودکان به دلیل نبود کار در بلوچستان ، به فروش بنزین بصورت آزاد می پردازند.
 
بم پشت


ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 9 تير 1398برچسب:, | 21:21 | نویسنده : کاظم دررازهی |

منطقه بم پشت در منتهی الیه جنوب شرقی کشور پهناورمان ، ایران قرار دارد . منطقه ای با وسعت تقریبی هشت هزار کلیومتر مربع و جمعیت بالغ بر 32000 نفر ( طبق سر شماری 1390) و بالغ بر هشتاد پارچه آبادی و روستا ، که دارای  سه دهستان  کشتگان، کوهک و اسفندک می باشد . مرکز بخش شهرسیرکان واقع در فاصله 98 کیلومتری از مرکز شهرستان می باشد .این بخش دارای 180 کیلومتر مرز  مشترک با کشور پاکستان  است.
مردم این منطقه عمدتا به کار  دامداری و کشاورزی  مشغولند . این مردم  در پاسداری از مرزهای میهن اسلامی کارنامه ای درخشان دارند.مبارزات آنها در برابر روباه پیر استعمار ، انگلستان ، امروزه بخش عظیمی از لالایی های زنان بم پشت به شمار می رود .
   طوایف  درازهی ،بلوچ زهی ،سیدزاده ،چاکری و آسکانی از مهمترین طوایف  این منطقه به شمار می روند  .
این منطقه از جمله مناطق کوهستانی شهرستان سراوان به شمار می رود که معروفترین قله ی آن کوه بم پشت است که قریب 2000 متر ارتفاع دارد .
پراکندگی جمعیت و دور بودن روستا ها از یکدیگر یکی از مهمترین چالشهای جغرافیایی منطقه است .تاريخ : جمعه 7 تير 1398برچسب:بم پشت, | 1:9 | نویسنده : کاظم دررازهی |


منطقه بم پشت در منتهی الیه جنوب شرقی کشور پهناورمان ، ایران قرار دارد . منطقه ای با وسعت تقریبی هشت هزار کلیومتر مربع و جمعیت بالغ بر 32000 نفر ( طبق سر شماری 1390) و بالغ بر هشتاد پارچه آبادی و روستا ، که دارای  سه دهستان  کشتگان، کوهک و اسفندک می باشد . مرکز بخش شهرسیرکان واقع در فاصله 98 کیلومتری از مرکز شهرستان می باشد .این بخش دارای 180 کیلومتر مرز  مشترک با کشور پاکستان  است.
مردم این منطقه عمدتا به کار  دامداری و کشاورزی  مشغولند . این مردم  در پاسداری از مرزهای میهن اسلامی کارنامه ای درخشان دارند.مبارزات آنها در برابر روباه پیر استعمار ، انگلستان ، امروزه بخش عظیمی از لالایی های زنان بم پشت به شمار می رود .
   طوایف  درازهی ،بلوچ زهی ،سیدزاده ،چاکری و آسکانی از مهمترین طوایف  این منطقه به شمار می روند  .
این منطقه از جمله مناطق کوهستانی شهرستان سراوان به شمار می رود که معروفترین قله ی آن کوه بم پشت است که قریب 2000 متر ارتفاع دارد .
پراکندگی جمعیت و دور بودن روستا ها از یکدیگر یکی از مهمترین چالشهای جغرافیایی منطقه است .تاريخ : 5 خرداد 1398برچسب:, | 7:11 | نویسنده : کاظم دررازهی |

1.تپه مهتاب خزانه  2.آرامگاه ملک شمس الدین صفاری 3.آرامگاه خواجه سید منصور پیرآبادی [پیر آباد] 4.آرامگاه درویش غوث ولی نبی بخش[دهک] 5.سید غلام حسین صاحب 6.آرامگاه درویش خواجه عطا محمد [کشتگان] 7.آرامگاه سید شیخ حسین جان صاحب[گروکان] 8.آرامگاه سید خواجه محمد کریم صاحب[قلعه ماشکید] 9.آرامگاه سیدخواجه روح الامین صاحب[قلعه ماشکید] 10.قلعه مورتی بالا وپایین 11.قلعه کشتگان 12.قلعه آسکان 13.سنگ نگاره هکمّی                                                                                                                       روستا های بخش بم پشت                                                                               

 ادامه مطلب
تاريخ : 5 ارديبهشت 1398برچسب:بم پشت, | 6:30 | نویسنده : کاظم دررازهی |
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد